Om oss

Arbetssätt

Vårt arbetssätt har tre ben: Lärande, Trygghet och Individuell anpassning. Hela skolan har ett syfte, att få elever att lyckas i skolan utifrån sina förutsättningar.

Lärande

På KF står varje enskild elev i fokus och skolan kännetecknas av en tro på att alla elever kan lyckas om de får möjlighet att lära sig på ett sätt som passar dem. Därför arbetar våra handplockade lärare flexibelt och lösningsorienterat.

Alla lärare på KF är speciellt utvalda för att de behärskar den speciella undervisningsmetod som vi tillämpar. Våra lärare har bred kompetens och är ständigt uppmärksamma på den enskilda elevens kunskapsutveckling för att hjälpa hen att nå så långt som möjligt.

Trygghet

Trygghet är centralt för att elever ska känna det lugn som krävs för att studera. Därför har varje elev på KF en egen mentor, en specifik person på skolan som de alltid kan vända sig till. Mentorns uppdrag är att alltid finnas där för eleven, oavsett om det innebär regelbunden daglig kontakt eller ett enstaka möte i veckan.

Syftet med KF-utbildnings trygghetsarbete är att stärka eleverna och ge dem förutsättningar för att bli självgående individer. Det handlar om att hjälpa eleverna lära känna sig själva, ta ansvar och att våga tro att de klarar av de utmaningar de ställs inför. Mentorerna jobbar även som elevcoacher och blir därmed en naturlig del av elevernas vardag.

Individuell anpassning

På KF-utbildning ser vi hela eleven. Varje vecka träffas kurator, skolsköterska, specialpedagog, elevcoach och verksamhetschef för att diskutera situationen på skolan och om det är någon elev som behöver extra hjälp. På det sättet får personalen en helhetsbild av varje elev.

Genom att samla alla dessa perspektiv kan skolan göra specifikt riktade insatser för att hjälpa den enskilda eleven. Det kan innebära att personalen tidigt ser behovet för en elev att prata med kurator, eller att specialpedagogen kopplas in för att hjälpa en elev med ett specifikt ämne.