Om oss

Arbetssätt

  • Lokalerna är fina och välkomnande. Det serveras frukost på skolan och vi äter lunch tillsammans på Fria Läroverken.
  • Vi har en tydlig struktur, många vuxna och små grupper för att skapa trygghet och ordning på skolan.
  • Varje elev har flera trygga vuxna knutna till sig och vi arbetar i små grupper.
  • Vi sätter uppnåendemål per vecka och ämne som till en början är lätta att nå för att på så sätt stärka elevens självbild. Vi trappar upp målen gradvis så att de lär sig utmana sig själva, kämpa och lyckas.
  • Eleven har ett individuellt schema som görs med mentor utifrån elevens individuella studieplan.