För elever

Elevhälsa

KF:s elevhälsoteam består bland annat av Kurator, SYV, Skolsköterska och Specialpedagog. Dessutom har vi tillgång till psykolog och läkare. För att våra elever ska få en så trygg, bra och lyckad skolgång som möjligt har vi ett nära samarbete med alla som finns i elevens närhet/nätverk. Allt från vårdnadshavare, NP-center, BUP/vuxenpsykiatri och kommunens mottagningsgrupp. Vi samarbetar också med socialtjänst, polis och Moa-mottagning.

Personal

Marianne Eklind

Verksamhetschef och specialpedagog
072-727 13 26

Petra Lindstrand

Koordinator
073-340 59 18