KF-utbildning

Välkommen till KF

Att vända en negativ upplevelse av skola och lärande kräver en liten skola med fokus på en positiv, social samvaro. På KF-utbildning arbetar vi för att alla elever ska lyckas i skolan utifrån sina förutsättningar.

Vill du att vi ska kontakta dig?»

Att studera på KF

Om oss

På vår skola kan elever med ofullständiga betyg från grundskolan studera följande ämnen; Bild, Biologi, Engelska, Geografi, Hem- och konsumentkunskap, Historia, Idrott och hälsa, Matematik. Religion, Samhällskunskap, Svenska och Teknik. Målet är att våra elever ska vara redo att läsa ett nationellt gymnasieprogram eller arbeta inom ett till två år efter att de börjat på skolan.

Läs mer»
news image

KF-utbildning vässar kompetensen ytterligare inom NPF

10 februari, 2022

KF-utbildning satsar under läsåret 21/22 på kompetensutveckling för medarbetarna genom ett samarbete med Previdensia, ett bolag med specialkompetens när det gäller anpassat stöd till bland annat unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). På KF-utbildning i Norrköping går omkring 75 elever i åldrarna 16-20 år som saknar betyg från grundskolan i ett eller flera ämnen.

Läs artikel »

Läs artikel
news image

Mycket goda resultat för eleverna på IMA-programmet på KF-utbildning

17 augusti, 2021

Sammanställningen av kunskapsresultaten för KF-utbildning läsåret 2020/21 visar att skolan lyckats mycket väl med uppdraget att ge eleverna en omstart efter grundskolan. Nära 9 av 10 elever går vidare till studier eller arbete när de lämnar skolan.

Läs artikel »

Läs artikel
news image

Watma Educations skolor inför en app som varnar vid olyckor och särskilda händelser

15 april, 2021

Nyligen har utbildningsföretaget Watma Education lanserat en varningsapp som deras skolor ska kunna kommunicera via om något allvarligt skulle inträffa. Appen har installerats på personalens telefoner och datorer för att de snabbt ska kunna larma om olika händelser.

Läs artikel »

Läs artikel
news image

Watma Education scannar elever och personal för covid-19

9 december, 2020

​Under hösten 2020 har Watma Education installerat kroppstemperaturscanners som elever, deltagare och personal måste passera innan de får gå in i respektive skolbyggnad. Detta som ett led i att försöka minska smittspridningen av covid-19.

Läs artikel »

Läs artikel

Läs vår folder

Du kan läsa den direkt i webbläsaren eller ladda ner den till din dator.

KF-utbildnings folder»