Skolan

Skolan är liten, här finns 65-70 elever men de är aldrig samtidigt på skolan.

På skolan finns pedagoger som arbetar i team tillsammans med verksamhetschef, koordinator, SYV, specialpedagog, kurator, skolsköterska, elevcoach och mentor. Varje elev är knuten till en mentor. Elev och mentor ses kontinuerligt för att planera elevens arbete. Pedagogerna har i uppgift att lära eleven sätta egna mål och följer upp dessa. Mentor har kontakt med elevens vårdnadshavare fram till eleven fyller 18.

Mål

KF ska vara en trygg skola där eleven blir trygg i sig själv och får en positiv upplevelse av att lära och lyckas.
En elev ska vara redo att läsa ett nationellt gymnasieprogram eller arbeta inom ett-två år efter att de börjat på skolan.

Vi erbjuder följande ämnen

Biologi
Engelska
Geografi
Hem- och konsumentkunskap
Historia
Idrott och hälsa
Matematik
Religion
Samhällskunskap
Svenska