Om oss

Skolan

KF-utbildning är en liten skola. Här finns 65-70 elever men de är aldrig samtidigt på skolan.

På skolan finns pedagoger som arbetar i team tillsammans med verksamhetschef, koordinator, SYV, specialpedagog, kurator, skolsköterska, elevcoach och mentor. Varje elev är knuten till en mentor. Elev och mentor ses kontinuerligt för att planera elevens arbete. Pedagogerna har i uppgift att lära eleven sätta egna mål och följer upp dessa. Mentor har kontakt med elevens vårdnadshavare fram till eleven fyller 18.

Mål

KF ska vara en trygg skola där eleven blir trygg i sig själv och får en positiv upplevelse av att lära och lyckas.

En elev ska vara redo att läsa ett nationellt gymnasieprogram eller arbeta inom ett till två år efter att de börjat på skolan.

Vi erbjuder följande ämnen

  • Biologi
  • Engelska
  • Geografi
  • Hem- och konsumentkunskap
  • Historia
  • Idrott och hälsa
  • Matematik
  • Religion
  • Samhällskunskap
  • Svenska
Att studera hos oss

Vill du veta mer om KF?

Hör gärna av dig till oss!

Kontakt»

KF är en del av Watma Education. Inom gruppen finns även gymnasieskolan Fria Läroverken samt grundskolorna Nordic International School och Kronoberg Skola. Sedan 2020 driver Watma Education dessutom vuxenutbildning samt en gymnasieskola under namnet Kunskapscompaniet.