Marianne Eklind

“All vår personal är handplockad för att de klarar av att arbeta enligt vårt arbetssätt”

Enligt verksamhetschef Marianne Eklind är den perfekta medarbetaren på KF-utbildning någon som har tålamod, är flexibel, brinner för att lära ut och vill lägga sin tid på att hjälpa elever som behöver det. KF är en skola helt anpassad till individen där samarbete står i centrum.

KF-utbildning är en liten skola för elever som av olika skäl behöver kompletteringsläsa för att bli klar med grundskolans olika ämnen. Skolan har ett högt antal anställda per elev och med anpassad schemaläggning är bara cirka 35 av 70 elever inne i skolan samtidigt, därmed får varje elev den uppmärksamhet och hjälp just hen behöver.


Här har vi fokus på studier och vi vill hjälpa eleverna växa som personer. Det är ett intensivt arbete eftersom vi kartlägger hur varje elev lär sig bäst. Vår erfarenhet är att när vi hittat vad som funkar, då släpper det för de allra flesta, säger Marianne.

Varje vecka har personalen schemalagda möten för att diskutera situationen på skolan och alla får möjlighet att lyfta ärenden kring särskilda elever. Det kan vara att någonting hänt en elev utanför skoltid eller att pedagogerna märkt att någon har det svårt. Marianne fortsätter:

Vi har heltidsmentorer eftersom mentorskapet är en viktig del av att lära känna eleverna, desto mer vi vet om individerna desto mer kan vi hjälpa dem. Mentorerna är viktiga för att skapa trygghet, kontakt mellan hem och skola samt stötta i kunskapsutvecklingen.

KF-utbildning är en strukturerad verksamhet med ett tydligt koncept för både elever och personal. Pedagoger och elevcoacher samarbetar för att eleven ska nå så långt som möjligt. Skolan är anpassad utifrån elevens förutsättningar och varje elev har en individuell studieplan som följs upp kontinuerligt.

– All vår personal är handplockad för att de klarar av att arbeta enligt vårt arbetssätt. Vi är ett lag och alla är en viktig kugge i vårt maskineri. För att börja jobba hos oss måste man ha tålamod och kunna samarbeta. Det krävs också prestigelöshet eftersom eleverna här verkligen står i fokus, säger Marianne och tillägger:

– Vi är problemlösningsorienterade och letar ständigt efter nya vägar och metoder för att lära ut. Sen kanske man också får känna efter vilken typ av dag det är, så jobbar vi.

Marianne vill avslutningsvis göra en sak tydlig och det är att känslan av att hjälpa elever som tidigare haft svårt, lyckas i skolan är otrolig. På KF är dagarna varierade och vill du vara en del av en skola med fokus på individen så kan KF-utbildning vara en arbetsplats för dig.

 

Namn: Marianne Eklind
Yrke: Verksamhetschef på KF-utbildning
Varför jobba på KF-utbildning? Känslan av att hjälpa elever som tidigare haft svårt att lyckas i skolan är otrolig.