Daniel Larsson

”Det handlar om att de här ungdomarna ska få tillbaka sin självkänsla”

Daniel jobbar som elevcoach och mentor på KF-utbildning i Norrköping. Han tycker att det är en skola som verkligen behövs.

– Jag vill påstå att antalet elever som är sårbara och har kunskapsluckor blir allt fler. I takt med att samhället förändras så ökar kraven på eleverna. Tidigare var det rätt strukturerat i skolan medan det idag är mer av egen planering och eget arbete. Och det är svårt för många, inte minst för dem som har problem med att vara hemma och har ett trygghetsnät med många hål. Samtidigt som det finns mer konkurrens från roligare saker utanför skolan, som t ex spel via nätet.

Daniel har tidigare jobbat på fritidsgård och med barn som har funktionsvariationer. Sedan två år är han på KF-utbildning och han är stolt över det man åstadkommer på skolan.

– Vi jobbar hårt med att bygga relationer till eleverna. De flesta av dem vill ju gå i skolan. Men i många familjer finns det en socioekonomisk utsatthet, kanske med missbruk eller psykisk ohälsa med i bilden, eller också finns det sjukdom eller funktionsvariationer.

Det handlar om att de här ungdomarna ska få tillbaka sin självkänsla, och att de ska bli sedda och få förhoppningar om framtiden.

Namn: Daniel Larsson
Yrke: Elevcoach och mentor
Varför jobba på KF-utbildning? Vi som arbetar här har bra samarbete och arbetar hårt med att bygga relationer till eleverna.