Varför startade vi KF?

Till höstterminen 2014 fanns i Norrköpings kommun fler elever än tidigare som inte var behöriga till gymnasiets nationella program. Procentuellt sett så hade antalet stigit med 6 procentenheter på ett år och de kommunala skolorna hade inte plats för alla.

Norrköpings kommun gjorde av den anledningen under våren 2014 en förfrågan om det fanns friskolor som kunde hjälpa dem ta hand om en del av dessa elever. Vi bedömde att vi har den kompetens och de resurser som krävs för att göra det på ett bra sätt och sa därför ja till kommunens förfrågan.

Under våren 2014 visade vi Norrköpings kommun hur vi ville lägga upp arbetet och fick positiv respons. Vi har bollat idéer, tankar och önskemål och det har varit ett konstruktivt samtalsklimat med ett ömsesidigt förtroende som möjliggjort för KF-utbildning att bli en riktigt bra skola.