Varför intresserar sig en fristående skola av denna typ av elever?

Antalet elever som lämnade grundskolan utan behörighet till gymnasiet ökade under läsåret 2013/14 från 17,4 procent till 23,6% i Norrköpings kommun. Bakom den siffran dolde sig drygt trehundra tonåringar som hamnade i ett utanförskap redan innan de ens fått en chans att påbörja gymnasiet.

Detta är en oacceptabel situation som vi alla måste hjälpas åt att lösa, friskolor som kommunala.