Personal


För att kontakta någon av våra medarbetare, vänligen maila fornamn.efternamn@KF-utbildning.se. Om personen du söker har två efternamn, maila fornamn.efternamn-efternamn@KF-utbildning.se

Verksamhetschef
Marianne Eklind
072-727 13 26

Koordinator
Petra Lindstrand
0733-40 59 18

Elevcoach/Mentor
Ronny Ståhling
073-143 87 81

Elevcoach/Mentor
Stina Nerman
0731-43 87 88

Elevcoach/Mentor
Daniel Larsson
073-340 59 17

Elevcoach/Mentor
Rebecca Berg
073-340 59 14

Elevcoach
Emmelina Johansson
011-470 52 01

Lärare Matematik
Kristin Lindén
0732-01 76 58

Lärare Engelska, Spanska, Tyska, Svenska som andraspråk
Åsa Quinzacara
0732-01 76 59

Lärare Svenska, Svenska som andraspråk, Historia, Religion, Geografi
Emelie Karlsson
011-470 52 01

Lärare i Samhällsvetenskap
Carl-Johan Stenberg
011-470 52 01

Lärare i Idrott och hälsa
Elin Josefsson
070-273 99 71

Specialpedagog
Marianne Eklind
072-727 13 26

Kurator (på skolan tisdagar och torsdagar)
Jill Ivung
073-673 92 78

Skolsköterska (på skolan måndagar)
Anela Sipic
0707-37 13 66

Studie- och yrkesvägledare
Kristin Lindén: 073-201 76 58
Petra Lindstrand: 073-340 59 18

Växelnummer
011-470 52 01

På vår skola har vi en välkomnande hållning till besökare men alla besök ska vara planerade. Därför måste du som vill besöka oss kontakta oss i förväg för att boka in tid för besöket. Den personal som du avtalat tid med kommer att ta emot dig vid entrén.