Personal


För att kontakta någon av våra medarbetare, vänligen maila fornamn.efternamn@KF-utbildning.se. Om personen du söker har två efternamn, maila fornamn.efternamn-efternamn@KF-utbildning.se. Vårt växelnummer är: 011-470 52 01

På vår skola har vi en välkomnande hållning till besökare men alla besök ska vara planerade. Därför måste du som vill besöka oss kontakta oss i förväg för att boka in tid för besöket. Den personal som du avtalat tid med kommer att ta emot dig vid entrén.

Administration

Marianne Eklind

Verksamhetschef

072-727 13 26

Petra Lindstrand

Koordinator

0733-40 59 18Elevcoacher och mentorer

Ronny Ståhling

Elevcoach/Mentor

073-143 87 81

Daniel Larsson

Elevcoach/Mentor

073-340 59 17

Rebecca Berg

Elevcoach/Mentor

073-340 59 14

Sarah Kindblom

Elevcoach/Mentor

073-201 76 58Lärare

Åsa Quinzacara

Lärare Engelska, Spanska, Tyska, Svenska som andraspråk

0732-01 76 59

Emelie Karlsson

Lärare Svenska, Svenska som andraspråk, Historia, Religion, Geografi

011-470 52 01

Carl-Johan Stenberg

Lärare i Samhällsvetenskap

011-470 52 01

Elin Josefsson

Lärare i Idrott och hälsa

070-273 99 71

Leena Larsson

Lärare

011-470 52 01

Linda Franzén

Lärare

011-470 52 01Elevhälsan

Marianne Eklind

Specialpedagog

072-727 13 26

Petra Lindstrand

Studie- och yrkesvägledare

073-340 59 18