Vilka program finns på skolan?

KF erbjuder inga nationella program utan enbart det som kallas för Individuellt Alternativ (IMA). På IMA kan eleven komplettera ämnen från grundskolan för att sedan kunna söka till ett nationellt gymnasieprogram. Eleven kan också gå vidare till ett annat Introduktionsprogram, andra studier eller ut i arbetslivet.

Det individuella alternativet ger eleven möjlighet att vara inskriven till det år man fyller 20. Det innebär att man kan studera 1-4 år på individuellt alternativ. Vår målsättning på KF är att eleven ska vara klar med sina studier hos oss under en 1-2 årsperiod och kunna gå vidare till andra studier eller arbetsmarknaden.