Hur länge går man i er skola?

Målet är att eleverna ska ha kompletterat betyg från grundskolan för att sedan kunna söka till ett nationellt gymnasieprogram inom två år. Eleven kan också gå vidare till ett annat Introduktionsprogram, andra studier eller ut i arbetslivet.