Har Norrköpings kommun större andel såna här elever än andra kommuner?

Ja.