Är skolan en del av Norrköping Fria Fria Läroverk?

Nej. Skolan har egna lokaler, egna lärare och ett arbetssätt som skiljer sig från Frias, men rent formellt så är det en gemensam skolenhet där Norrköping Fria Läroverks rektor också är rektor för KF. Den dagliga ledningen sköts dock av vår verksamhetschef Marianne Eklind.