Arkiv


Här samlar vi all tidigare publicerad information rörande covid-19.


Hösten 2020

2020-11-18
Sveriges skolor ska hålla öppet så länge som det är möjligt, enligt rådande beslut och riktlinjer från regering och myndigheter. Gymnasieskolor får möjlighet att delvis gå över till distans- eller fjärrundervisning om det krävs för att undvika trängsel i skolans lokaler. I samband med att denna möjlighet införs understryker dock regeringen att det inte ska förekomma mer distans- eller fjärrundervisning än vad som är absolut nödvändigt eftersom undervisning på plats i skolan är en bättre undervisningsform för de allra flesta elever. KF kommer utifrån detta att fortsätta det pågående arbetet med åtgärder på varje enskild skola för att minska trängseln i skolans lokaler. Vid misstänkta eller bekräftade fall av Covid-19 på skolan analyserar verksamhetschef tillsammans med skolans huvudman situationen på skolan. Kontakt tas alltid med smittskyddsläkare för rådgivning innan beslut om åtgärder tas.

2020-10-20
Vid bekräftade fall av Covid-19 vid vår skola analyserar verksamhetschef tillsammans med skolans huvudman situationen på skolan. Kontakt tas alltid med smittskyddsläkare för rådgivning innan beslut om att förlägga samtliga elevers undervisning på distans.

2020-08-18
För närvarande rekommenderar myndigheterna att skolorna ska hålla öppet för elever men vi förbereder oss kontinuerligt för olika scenarios, inklusive om det uppstår en situation där myndigheternas rekommendation är att stänga skolorna och övergå till distansundervisning.

För att kunna garantera en trygg och säker skolmiljö för elever och medarbetare arbetar vi utifrån en strikt policy när det gäller sjukdomssymptom. Elever och medarbetare med minsta sjukdomssymptom ska stanna hemma. Om symptom uppkommer under skoldagen kommer elev att skickas hem, efter kontakt och överenskommelse med vårdnadshavare. Eleven eller medarbetaren är välkommen tillbaka till skolan tidigast 48 timmar efter symptomfrihet.

Utifrån skolans lokala förutsättningar ser rektor och medarbetare över hur man kan anpassa lokalerna och schemat för att underlätta för elever och lärare att hålla fysisk distans till andra.

Vi uppmanar alla elever att använda andra transportmedel än kollektivtrafik för att ta sig till skolan, t ex cykla eller gå om det är möjligt. Vi uppmuntrar även våra elever att vara ute på rasterna.

Skolans lokaler städas minst en gång om dagen och alla påminns om vikten av god handhygien med regelbunden handtvätt och handsprit.

Inga externa besökare har tillträde till lokalerna utom vid akuta situationer och för nödvändigt underhåll/städning.

Idrottsundervisning sker så långt det är möjligt utomhus, aktuell information ges av respektive idrottslärare.

Information ges via Schoolsoft vid förändrade rekommendationer


Våren 2020

2020-05-29
Regeringen har fredag 29 maj gått ut med information om att Folkhälsomyndigheten beslutat att dra tillbaka rekommendationen om distansundervisning från och med den 15 juni. Det innebär att KF kan övergå till ”vanlig” undervisning vid skolstarten i augusti. När skolan öppnar igen efter sommaren kommer vi följa de allmänna råden för att minska risken för smittspridning, på samma sätt som görs på koncernens grundskolor. Läs gärna mer här.

2020-03-17
Fr o m onsdag 18 mars övergår vi, i linje med myndigheternas rekommendation, till distansundervisning för eleverna. Skolans lokaler håller fortsatt öppet för lärare och övriga medarbetare.

Eleverna ska fr o m 18 mars alltså inte komma till skolan utan istället bedrivs all undervisning på distans. Eleverna förväntas ta del av genomgångar, instruktioner o dyl och ska göra sina arbetsuppgifter hemifrån. Är eleven sjuk eller inte kan delta i undervisningen av annan anledning ska anmälan om frånvaro göras som vanligt.