EHT


KF:s elevhälsoteam består av Kurator, SYV, Skolsköterska, Specialpedagog och mentorer. Dessutom har vi tillgång till psykolog och läkare. För att våra elever ska få en så trygg, bra och lyckad skolgång som möjligt har vi ett nära samarbete med alla som finns i elevens närhet/nätverk. Allt från vårdnadshavare, NP-center, BUP/vuxenpsykiatri och kommunens mottagningsgrupp.

Vi samarbetar också med socialtjänst, polis och Moa-mottagning.

kanske