Personal


Verksamhetschef
Elisabet Nemeth
0708-33 91 76
elisabet.nemeth@KF-utbildning.se

Koordinator
Petra Lindstrand
0733-40 59 18
petra.lindstrand@KF-utbildning.se

Elevcoach/mentor
Stina Nerman
0731-43 87 88
stina.nerman@KF-utbildning.se

Elevcoach
Emmelina Johansson
0733-40 59 14
emmelina.johansson@KF-utbildning.se

Lärare Matematik
Kristin Lindén
0732-01 76 58
kristin.linden@KF-utbildning.se

Lärare Svenska, SO
Emelie Karlsson
emelie.karlsson@KF-utbildning.se

Lärare Engelska, Spanska och Tyska
Åsa Ozolins
0732-01 76 59
asa.ozolins@KF-utbildning.se

Specialpedagog (på skolan onsdagar)
Catharina Flodin Boman
0704-62 52 20
catharina.flodin-boman@KF-utbildning.se

Kurator (på skolan onsdagar)
Jill Ivung
073-673 92 78
jill.ivung@KF-utbildning.se

Skolsköterska (på skolan onsdagar)
Vakant

Studie- och yrkesvägledare
Elisabet Nemeth
0708-33 91 76
elisabet.nemeth@KF-utbildning.se

Växelnummer
011-470 52 01

På vår skola har vi en välkomnande hållning till besökare men alla besök ska vara planerade. Därför måste du som vill besöka oss kontakta oss i förväg för att boka in tid för besöket. Den personal som du avtalat tid med kommer att ta emot dig vid entrén.